TÜRKÇE       ENGLISH       日本
Bizi Takip Edin :   
JAPONYA HAKKINDA
Ticari Partner Seçimi

“Her şeyi yaparız” diyen ticari parter yerine “her şeyi yapmaya gayret ederiz veya bir çok şeyi yapabiliriz diyen ve bir çok şeyi yapabilecek kişileri biliyor ve tanıyoruz” diyen ticari partner tercih edilmeli, aşırı yoğun olmayan ve sizin işinizi ikinci plana atmayacağına inandığınız ve diyaloga açık kişiler arasından ticari partner seçilmelidir.

Firmanızla aynı ölçekte (kişi sayısı, sermaye gücü ve makine parkı) ve aynı konuda ihtisas sahibi bir partnerle işbirliği ve ticaret yapılmalı, partnerin; sadece satış grafiği ile değil, diyalogu sürdürmesi ve beklentilerinizi karşılaması ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Partnerinizden malınızı değil, şirket felsefenizle birlikte malınızı satması istenmelidir.
Muhatap Japon firmasında size fikir verebilecek, sorunlara çözüm getirebilecek ve diyalogunuzu güçlendirebileceğiniz yapıda bir orta düzey muhatap bulmak isabetli olacaktır. Ayrıca firmanızda mümkünse sadece Japonya pazarıyla ilgilenecek ve sürekli olarak mesaisini bu pazara harcayacak bir eleman istihdam edilmelidir.

Satış sonrası hizmette yaşanabilecek herhangi bir başarısızlık ve olumsuzluk firma imajını kolayca zedelemekte ve ilişiklilerin devamını ciddi ölçüde sekteye uğratmaktadır.

Japon tüketicilerin büyük şehirlerde yaşayanların önemli bir kısmında marka ve ülke imajı ön planda tutulmakta, belli bir kesim tarafından yüksek imajlı marka ürünler tercih edilmekte, indirim yapmayan markalı ürünün çok yüksek kalitede olduğu inancı yaygın bulunmaktadır.

Japonya da malın satışını belirleyen esas unsur reklam değil, kadın tüketicinin güven duyduğu yerel satıcıların tavsiyeleridir.
 

Tokyo ofis: Tokyo to Shinjiku ku Yotsuya 1-10-2 2F JAPAN, Post kodu: 160-0004

Nagasaki ofis: Nagasaki-shi Motofuna machi 14-9 JAPAN,  Posta kodu: 850-0035

Email : info@japonyaticaret.com   /  Web : www.japonyaticaret.com