TÜRKÇE       ENGLISH       日本
Bizi Takip Edin :   
JAPONYA HAKKINDA
Toplantı ve Ticari Detaylar

Toplantı öncesi gündem belirlenmeli, Japon tarafının teyidi alınmalı, gündem maddeleri atlanmadan takip edilmeli, görüşmelere katılacak şirket temsilcilerinin; karşısındakini dinlemeyi bilen ve ilgisini çekebilen, esnek, şirket merkezi yönetimiyle iyi ilişkileri olan kişilerden seçilmeli, aşırı iddialı, sabırsız, hızlı sonuç almayı benimseyen yapıda olmamalıdır.

Japon katılımcı listesine göre müzakere ekibi oluşturulmalı, Japon muhataplarla yapılacak toplantılara mümkünse en az 2-3 kişiyle, Japonca bilen (sekreter, tercüman, danışman ile) gidilmeli ve karşı tarafın tepkileri ölçülmelidir.

Takdim sırasında ilk tanıtılan kişi genelde en üst düzeydeki kişi olup, tüm konuşmalar o kişiye hitaben yapılmalı, müzakere öncesi tanışma bölümü olumlu geçmediği takdirde, işle ilgili müzakerelere geçilmemesi riski bulunmaktadır.

Japonlar, yaşa, tecrübe ve kıdeme büyük saygı göstermekte ve önem verdiklerinden, iş görüşmesi yapacak heyetlerde mutlaka kıdemli firma temsilcileri yer almalıdır.

Japon firmalarında üst düzey yöneticiler sadece temel kararlar ve nihai imza ve kontrat aşamasında, orta düzey yöneticiler işin her türlü detay ve ara karar aşamasında temas kurulması gereken kişilerdir.

Japonya Pazarı diğer Asya ülkeleri pazarlarından farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle temaslar sırasında Japonların oldukça detaylı sorularına önceden hazırlıklı olunmalıdır. Japonlar direk açık ve yalın cevap vermek yerine dolaylı cevaplarına ve tepkilerine hazırlıklı olunmalıdır.

Japonlar iş yapacakları firmalarla müzakerelerini uzun süreye yaymakta ve uzun sürede karar almakta ancak karar sonrası çok hızlı hareket etmektedirler.

Japon firmalarla meydana gelebilecek anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesine gayret gösterilmeli, aksi takdirde hukuki prosedürün uzun ve pahalı bir süreç olduğu bilinmelidir.

Japonlarla eşit hiyerarşi kuralı çerçevesinde muhatap olunmalı, hiyerarşide daha yüksek konumdaki kişilerle iletişim kurulmakta ısrar edilmemelidir.

Tokyo ofis: Tokyo to Shinjiku ku Yotsuya 1-10-2 2F JAPAN, Post kodu: 160-0004

Nagasaki ofis: Nagasaki-shi Motofuna machi 14-9 JAPAN,  Posta kodu: 850-0035

Email : info@japonyaticaret.com   /  Web : www.japonyaticaret.com